Temel Yeterlilik Sınavı (TYS)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYS)

2018 yılında ilk kez uygulanacak YKS, birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Soru sayısı, puan hesaplama yöntemi, sınav tarihleri ve başvuru dönemi de bu değişimden etkilenenler arasında.
TYT geçmiş yıllarda yapılan YGS benzeri bir sınav olarak uygulanacak. Buradan alınan puanlar adayların lisans ya da ön lisans tercihi yapmalarında belirleyici olacak. Lisans yerleştirmelerinde TYT yüzde 40 oranında etki edecek.
Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsar.
TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacak.
Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime haznesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecek.
Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecek.
Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları; Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecek.
TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.
TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak
TYT’de  her aday için sadece bir puan hesaplanacak. Bu puan,TemelYeterlilikTesti Puanı (TYT-Puanı)’dır.
TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, lisans programlarını tercih edebilmek için adayın TYT puanı ve sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir.
Sınava giren her aday TYT’nin tüm testinden sorumludur.
Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yoktur.
Sınav iki gün ve iki oturumda gerçekleştirilecek. 1. Oturum Temel Yeterlilik Sınavı’dır. Temel Yeterlilik Testinde 40 Temel Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri Sorusu yer alacak. Sınav süresi 135 dakika olacaktır. 1.Oturum sınav sonucunun %40’ı, 2. Oturum sınavının %60’ı YKSpuanını oluşturacaktır. Yeni sınav sisteminde Türkçe ve Matematiğin ne kadar belirleyici ve etkili olduğunu görüyoruz.
Ankara Testfen Eğitim Kurumu olarak Alanında uzman ve deneyimli öğretmenlerimizle birlikte yeni sisteme uygun   düzenlemeler yaptık. Türkçeyi doğru kullanma, okuma ve okuduğunu anlama sadece Türkçe sorularını başarmak için değil, Matematik ve Fen Bilimleri sorularını da daha iyi anlayıp yorumlama, akıl yürütme, mantıklı düşünme becerisini sağlayacaktır. Temel Türkçe ve Temel Matematik bilgisinin ölçüldüğü bu sistemde öğrenciler sürekli sorular ve testler çözerek çok iyi sonuçlar alabilirler.
İşte burada, yeni sisteme uygun kaliteli ve nitelikli eğitim almakisteyen öğrenciler için,Ankara Testfen Eğitim Kurumudevreye girmektedir.
Alanında uzman eğitim öğretim kadromuzla, kurumumuzu ve yeni sistemi tanıtmak, öğrencileri sınava en kapsamlı şekilde hazırlamak amacıyla öğrencileri ve velileri  kurumumuza davet ediyoruz.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.